Vartotojo vardas:

Slaptažodis:

 

Priminti slaptažodį

Naujo vartotojo registracija

 

Mokymų temos

Susidarius 15 dalyvių grupei iš vienos įmonės ar apsijungus kelioms projekte dalyvaujančioms kompanijoms, galima organizuoti vidinius mokymus žemiau nurodytomis temomis. Projekto organizatoriai suderintų visoms pusėms priimtiniausią mokymo datą ir užsakytų mokymams reikalingas patalpas bei dalyvių maitinimą, informuotų visus dalyvius apie artėjantį mokymą.

1. Audito srities mokymai

 • Naujo Finansinių ataskaitų audito įstatymo taikymo praktiniai aspektai (8 ak. val.)
 • 1 TKKS praktinis taikymas audito įmonėms (8 ak. val.)
 • Audito įmonės kokybės kontrolės dokumentavimas (8 ak. val.)
 • Auditoriaus išvada (8 ak. val.)
 • Audito dokumentų sutvarkymas po audito (8 ak. val.)
 • Tarptautiniai audito standartai (pasikeitimai) (8 ak. val.)
 • Tarptautiniai susijusių paslaugų standartai (8 ak. val.)
 • iMAS įtaka auditoriaus darbui (8 ak. val.) 

2. Apskaitos srities mokymai

 • Aktualūs verslo apskaitos standartų pakeitimai (praktinių situacijų analizė) (8 ak. val.)
 • Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų ir Verslo apskaitos standartų palyginimas (8 ak. val.)
 • Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų naujovės (8 ak. val.)
 • Konsoliduotosios finansinės atskaitomybės sudarymas (8 ak. val.)
 • Pinigų srautų ataskaitos sudarymas (8 ak. val.)
 • Rizika ir jos valdymas efektyvios finansų kontrolės ir buhalterinės apskaitos tarnybos pagalba (8 ak. val.)

3. Mokesčių srities mokymai

 • Mokesčių pakeitimai. Mokestinės situacijos ir klaidos. Mokesčių taikymo praktika (praktinių situacijų analizė) (8 ak. val.)
 • GPM, PVM ir PM įstatymo taikymo praktika ir mokestiniai ginčai (8 ak. val.)
 • Pridėtinės vertės mokestis (8 ak. val.)
 • Pelno mokesčio apskaičiavimas (8 ak. val.)
 • Išmanioji mokesčių administravimo sistema (iMAS, iVAZ, iSAF, SAF-T) (8 ak. val.)
 • Verslo ir asmeninių situacijų mokestinės pasekmės ir problemos (8 ak. val.)
 • Lietuvos ir ES mokesčių klausimų teismų praktika (8 ak. val.)
 • Socialinio modelio teisės aktų taikymas (8 ak. val.)

4. Teisės srities mokymai

 • Darbo kodekso pakeitimai (8 ak. val.)
 • Finansiniai nusikaltimai platesnėje perspektyvoje: baudžiamoji teisė, baudžiamasis procesas, įrodymai ir įrodinėjimai (8 ak. val.)
 • Nusikaltimai finansams ir jų aptikimo praktika (audite), apgaulės aptikimo praktiniai aspektai (8 ak. val.)
 • Pinigų plovimo atskleidimas ir įrodinėjimas (8 ak. val.)
 • Bendrovių pertvarkymo (reorganizavimo) teisinė, apskaitos ir mokesčių praktika (8 ak. val.)

5. Informacinių technologijų srities mokymai

 • Audito darbo dokumentų informacinės sistemos (ADD IS) naudojimas (8 ak. val.)
 • Informacinių technologijų taikymas praktikoje (audito ir apskaitos įmonėms) (8 ak. val.) 
 • Elektroninio parašo ir elektroninių dokumentų naudojimo aktualijos (8 ak. val.)