Vartotojo vardas:

Slaptažodis:

 

Priminti slaptažodį

Naujo vartotojo registracija

 

Lektoriai


Andrius Rimgaila
Artūras Kapitanovas
Dominyka Almantė
Evaldas Grenda
Ingrida Ališauskienė
Irma Kamarauskienė
Kasparas Žebrauskas
Laimonas Vitkus
Lina Drakšienė
Linas Liktorius
Mindaugas Jukna
Neringa Samuilovienė

Nijolė Zibalienė
Paulius Astromskis
Paulius Čerka
Ramunė Budrionytė
Renata Legenzova
Romanas Skrebnevskis
Simonas Rimašauskas

Toma Sajienė
Vaida Kačergienė
Vilija Banienė
Vilma Vildžiūnaitė
Virgilijus Sakalauskas

Andrius Rimgaila
Andrius Rimgaila yra KPMG Baltics vyresnysis mokesčių konsultantas, atsakingas už konsultacijas transakcijų kainodaros, tarptautinio apmokestinimo ir kitais mokestiniais bei su jais susijusiais teisiniais klausimais.
Andrius turi 5 metų patirtį dirbant Valstybinėje mokesčių inspekcijoje mokestinių auditų ir mokestinių konsultacijų srityse. Rengia sandorių su asocijuotais asmenimis kainodaros dokumentacijas, konsultuoja teisiniais ir mokestiniais klausimais dėl tarptautinio apmokestinimo bei Lietuvos mokesčių klausimais –gyventojų pajamų mokesčio, Sodros ir kt.
Didelė patirtis teikiant konsultacijas transporto, energetikos, gamybos, prekybos, krovos, nekilnojamojo turto ir kitų sektorių įmonėms.
Andrius dėsto mokesčių seminaruose nuo 2007 metų (KPMG –nuo 2011).
į viršų

Artūras Kapitanovas
Nuo 1989 m. dirbo Finansų ministerijoje, vėliau – Audito skyriaus viršininku Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Finansų ministerijos. Nuo 1997 m. dirba kaip nepriklausomas auditorius ir mokesčių konsultantas. Seminarus mokesčių temomis veda nuo 1995 m. Dirbdamas Mokesčių inspekcijoje, skaitė paskaitas mokesčių administratoriams, vėliau dėstė aukštojoje Norvegijos vadybos mokykloje. Skelbia straipsnius mokesčių temomis specialiojoje spaudoje.
į viršų

Dominyka Almantė
Dominyka turi daktaro laipsnį neteisėtų veiksmų tyrimo ir audito srityje, kurį įgijo Aarhus Universitete, Danijoje. Ji taip pat yra sertifikuota neteisėtų veiksmų tyrėja (angl. k. Certified Fraud Examiner). Dominyka turi darbinės patirties apskaitos, finansinio audito bei vidaus audito srityse, kurią įgijo dirbdama PwC, Deloitte, Lietuvos energija, Klaipėdos Nafta bei kt. įmonėse. Neteisėtų veiksmų rizikos bei tyrimo technikos paskaitas ji skaito profesiniuose seminaruose ir universitetuose.
į viršų

Evaldas Grenda
Evaldas Grenda - Deloitte Lietuva Audito direktorius, turintis daugiau kaip 12 metų patirtų audito srityje dirbant tiek su Lietuvos, tiek su užsienio įmonėmis. Evaldo profesinė kvalifikacija: finansinių ataskaitų, paruoštų pagal Tarptautinius finansinių ataskaitų standartus (TFAS) ir Lietuvos Verslo apskaitos standartus (VAS) auditai, kompanijos apskaitos sistemų transformavimas iš Lietuvos apskaitos standartų į Tarptautinius apskaitos standartus. Evaldas taip pat turi patirties finansinių konsultacijų srityje.
į viršų

Ingrida Ališauskienė
Šiuo metu Ingrida dirba Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių informavimo skyriaus vyr. specialiste. Aukštąjį ekonomisto išsilavinimą turinti mokesčių ekspertė prieš darbą VMI 12 metų dirbo vyr. finansininke uždarojoje akcinėje bendrovėje bei atliko revizoriaus pareigas. Dabar pagrindinė Ingridos darbo sritis – konsultacijos pelno mokesčio klausimais. Nuo 2004 m. ji veda seminarus šia tema. Mokesčių inspekcijoje Ingrida dirba nuo 2004 m.
į viršų

Irma Kamarauskienė
Auditorė, atestuota vidaus auditorė, Vidaus auditorių asociacijos prezidentė, The Institute of international auditors narė, UAB Koncerno “Achemos grupė” Kontrolės ir vidaus audito departamento direktoriaus pavaduotoja.
Daugiametė patirtis audito ir vidaus audito srityje. Specializacija – veiklos, valdymo auditai, projektų finansuojamų ES struktūrinių fondų lėšomis auditai.
Nuo 1999 m. aktyviai skaitanti pranešimus, vedanti seminarus bei dėstanti įvairiose mokymo įstaigose bei organizacijose - Lietuvos auditorių rūmuose, Vilniaus universitete, LR finansų ministerijos mokymo centre, Apskaitos institute, Apskaitos, audito ir turto vertintojų institute, VšĮ Teisės žinių centre, Viešojo administravimo institute ir kt.
į viršų

Kasparas Žebrauskas
Kasparas yra licencijuotų ir atestuotų apskaitininkų asociacijos narys ACCA (www.accaglobal.com). Kasparas yra sukaupęs daugiau kaip 20 metų patirties audito srityje. Kasparas yra dirbęs Lietuvoje, Gruzijoje, Rusijoje ir JAV. Kasparas dirba su audito ir kitais užtikrinimo paslaugų projektais, teikia verslo vertinimo ir verslo sandėrių finansines konsultacijas, atlieka finansines ekspertizes civiliniuose ginčuose, bei veda mokymus įmonėms ir bankams finansų temomis.
į viršų

Laimonas Vitkus
Laimonas Vitkus yra KPMG Baltics vyresnysis mokesčių konsultantas, atsakingas už konsultacijas PVM, pelno mokesčio, gyventojų pajamų mokesčio ir kitais mokestiniais bei su jais susijusiais teisiniais klausimais.
Laimonas turi 13 metų patirtį dirbant Valstybinėje mokesčių inspekcijoje mokestinių auditų ir mokestinių konsultacijų srityse. Konsultuoja PVM, pelno mokesčio, gyventojų pajamų mokesčio ir kt. mokestiniais klausimais.
Laimonas dėsto mokesčių seminaruose nuo 2004 metų.
į viršų

Lina Drakšienė
Auditorė. Įmonių finansinės apskaitos, finansų valdymo ir audito srityje dirba nuo 1993 m. Nuo 1999 skaito paskaitas bei veda seminarus įvairiomis apskaitos, vidaus kontrolės bei audito temomis auditoriams bei bendrovių finansų specialistams.  Lina turi daug tarptautinės patirties:1998-2009 m. dirbo tarptautinėje audito ir konsultacijų bendrovėje “Deloitte Lietuva”: dalyvavo atliekant atskirus audito ir konsultacijų projektus (tame tarpe ir vedant įvairius seminarus) bankuose, įvairiose gamybos, paslaugų, prekybos bendrovėse Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje, Lenkijoje, Čekijoje, Graikijoje, Kanadoje ir Kenijoje; vadovavo šios bendrovės audito paslaugų departamentui Lietuvoje.
į viršų

Linas Liktorius
Linas Liktorius yra KPMG Baltics Mokesčių skyriaus direktorius, atsakingas už konsultacijas tarptautiniams ir vietiniams klientams įvairiais mokesčių klausimais Lietuvoje.
Linas vadovauja darbo grupėms konsultuojant įvairiais mokesčių klausimais, tame tarpe PVM, pelno mokesčio, nekilnojamojo turto mokesčio bei kitais klausimais, atliekant mokesčių peržiūras ir vykdant įmonių įsigijimo rizikos vertinimo projektus. Linas turi daug patirties atstovaujant klientų interesus ginčuose su mokesčių administratoriumi bei rengiant skundus Mokestinių ginčų komisijai.
Didelė patirtis teikiant konsultacijas finansų, energetikos, nekilnojamojo turto ir kitų sektorių įmonėms, ne pelno siekiančioms organizacijoms.
Linas dėsto seminaruose/konferencijose nuo 2011 metų.
į viršų

Mindaugas Jukna
Nuo 2007 m. sertifikuotas informacinių sistemų auditorius. Nuo 2009 m. licencijuotų ir atestuotų apskaitininkų asociacijos narys (ACCA). Nuo 2006 m. Mindaugas kasmet veda kursus įvairiomis TFAS bei VAS, vidaus kontrolių, IT bei vidaus audito temomis. Nuo 2009 m. Mindaugas veda kursus LAR nariams, atestuotiems auditoriams, įvairiomis temomis.
į viršų

Neringa Samuilovienė
Šiuo metu Neringa dirba Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių informavimo skyriaus vyr. specialiste. Aukštąjį ekonomisto išsilavinimą turinti mokesčių ekspertė, prieš darbą VMI dirbo ekonomiste kooperacijos sistemoje. Dabar pagrindinė Neringos darbo sritis – konsultacijos telefonu PVM klausimais, nuo 2001 m. ji veda seminarus šia tema. Mokesčių inspekcijoje Neringa dirba nuo 1994 m., pradžioje Pakruojyje, vėliau Panevėžyje, o nuo 2007 m. Vilniuje.
į viršų

Nijolė Zibalienė
1997 metais išlaikė kvalifikacinius nepriklausomo auditoriaus egzaminus ir nuo tada sėkmingai dirba audito įmonėje. Pagrindinės pareigos ir atsakomybės: audito strategijos sukūrimas, rizikų identifikavimas ir vertinimas, audito procedūrų parinkimas bei audito grupės darbo stebėjimas ir peržiūra. Nuo 2013 metų yra patvirtinta auditore kontroliere atlikti audito kokybės kontrolės peržiūras. Peržiūrų metu tikrina, kaip audito įmonė ir auditorius laikosi tarptautinių audito standartų nuostatų, nepriklausomumo ir kitų profesinės etikos principų, kaip laikomasi finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimų, kaip veikia audito įmonės kokybės kontrolės sistema, ar auditorius surinko tinkamus pakankamus įrodymus, kuriais remiantis pareiškė savo nuomonę apie finansines ataskaitas.
į viršų

Paulius Čerka
Advokatas Dr. Paulius Čerka dirba teisininku nuo 1999 m. 2001 m. jis įgijo teisės magistro laipsnį Vytauto Didžiojo universiteto teisės fakultete. Nuo 2000 m. iki 2004 m. Dr. P. Čerka dirbo advokatų kontoroje Baublys ir partneriai. 2003 m. gavo Tarptautinės teisės sertifikatą Mičigano valstijos universiteto teisės fakultete ir tarptautinės įmonių teisės sertifikatą Anglijos ir Velso koledže. Nuo 2001 m. docentas dr. P. Čerka dėsto Vytauto Didžiojo universiteto teisės fakultete bei ekonomikos ir vadybos fakultete. Advokatas Dr. P. Čerka yra tarptautinis konsultantas ruošiant UNIDROIT ir ALI Tarptautinio civilinio proceso principus ir taisykles. Nuo 2001 m. rengia ir veda verslo teisės seminarus. 2006 m. advokatas apgynė daktaro disertaciją Vytauto Didžiojo universitete. Turi seminarų vedimo LAR nariams praktikos.
į viršų

Ramunė Budrionytė
Nuo 1995 m. dėsto Vilniaus Universiteto Ekonomikos fakultete bei Vilniaus Universiteto Tarptautinio verslo mokykloje finansinės apskaitos bei finansinės analizės temomis. Nuo 1998 m. veda seminarus, kvalifikacijos kėlimo kursus, mokymus buhalteriams, auditoriams, bei įmonių vadovams Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijoje, Apskaitos institute, Lietuvos auditorių rūmuose bei įvairiose kitose įstaigose, įmonėse bei organizacijose. Paskelbė apie 10 straipsnių įvairiomis buhalterinės apskaitos temomis. Stažuotės Londone, Thames Valley University. Praktinė patirtis - 15 metų dirbo vyr. buhaltere mažose ir vidutinėse įmonėse. Dalyvavo Verslo apskaitos standartų bei jų metodinių rekomendacijų kūrimo procese – Lietuvos Respublikos Apskaitos instituto ekspertų komisijos narė. Šiuo metu – Apskaitos ir audito tarnybos apskaitos standartų komiteto narė (verslo apskaitos standartų, jų projektų bei metodinių rekomendacijų analizė, pasiūlymų teikimas).
į viršų

Renata Legenzova
Renata Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto prodekanė, Finansų katedros vedėja, docentė.
1998 m. Bridžporto universitete (JAV) ji įgijo finansų ir marketingo bakalauro laipsnį, Vytauto Didžiojo universitete – verslo administravimo ir vadybos bakalauro laipsnį, 2000 m. Vytauto Didžiojo universitete – verslo administravimo ir vadybos magistro laipsnį, 2007 m. Vytauto Didžiojo universitete – socialinių mokslų daktaro laipsnį. Nuo 2000 m. dėsto Vytauto Didžiojo universitete. Skaito paskaitas ir veda seminarus finansų apskaitos, valdymo apskaitos, kainodaros, tarptautinės apskaitos temomis. Nuo 2003 m. veda seminarus praktikams valdymo apskaitos (savikainos skaičiavimo, biudžeto, valdymo, apskaitos projektavimo ir diegimo), kainodaros ir Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų temomis. Nuo 2001 m. Lietuvos ir užsienio mokslo žurnaluose bei konferencijų medžiagoje skelbia mokslinius straipsnius apie apskaitos kokybę, apskaitos harmonizavimo procesus Lietuvoje ir ES, Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, įmonių finansinės informacijos atskleidimą, informacijų atskleidimo poveikį akcijų kainoms ir kt. Nuo 2016 metų yra Verslo apskaitos standartų komiteto narė.
į viršų

Romanas Skrebnevskis
Lietuvos Deloitte projektų vadovas, turintis daugiau nei 10 metų audito ir apskaitos patirties. Romanas sėkmingai dirbo su daugeliu klientų, suteikiant jiems audito bei konsultacijų paslaugas, analizuojant jų veiklą bei patariant finansinės apskaitos, mokesčių, finansinės analizės bei valdymo klausimais.
Romano profesinė kvalifikacija: finansinių ataskaitų, paruoštų pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS) ir Lietuvos Verslo apskaitos standartus (VAS), auditai, kompanijos apskaitos sistemų transformavimas iš Lietuvos apskaitos standartų į Tarptautinius apskaitos standartus, sutarčių valdymas, biudžetavimas ir kaštų kontrolė, vidinės kontrolės peržiūrų atlikimas, rekomendacijų klientams teikimas dėl vidinės kontrolės planavimo ir įdiegimo.
į viršų

Simonas Rimašauskas
Simonas turi daugiau nei 15 metų profesinės patirties audito srityje. Nuo 2006 m. jis yra licencijuotas Lietuvos auditorius. Simono teikiamos profesinės paslaugos apima finansinių ataskaitų auditus, paruoštus pagal Tarptautinius apskaitos standartus (TFAS) ir Lietuvos verslo apskaitos standartus (VAS), taip pat kompanijos apskaitos sistemų transformavimą iš VAS į TFAS, sutarčių valdymą, biudžetavimo ir kaštų kontrolės klausimus. Taip pat Simonas atlieka vidinės kontrolės peržiūras bei teikia rekomendacijas klientams dėl vidinės kontrolės planavimo ir įdiegimo. Jis teikia paslaugas įmonėms, veikiančioms finansų, gamybos, energetikos, gamtos mokslų sektoriuose. Simonas Rimašauskas vadovauja didžiausią komandą turinčiam Deloitte departamentui ir yra atsakingas už audito paslaugų kokybės užtikrinimą, verslo plėtros projektus, komandos, projektų ir rizikos valdymą.
į viršų

Toma Sajienė
Advokatė Toma Sajienė dirba teisininke nuo 2008 m. kuomet įgijo teisės magistro laipsnį ir teisininko profesinę Vytauto Didžiojo universiteto teisės fakultete bei gavo Tarptautinės teisės sertifikatą Mičigano valstijos universiteto teisės fakultete. Nuo 2008 m. iki dabar advokatė Toma Sajienė vykdo teisininko profesinę veiklą advokatų kontoroje „Čerka ir partneriai“. Nuo 2016 m. dėsto Vytauto Didžiojo universiteto socialinių mokslų fakultete Edukologijos institute.
į viršų

Vaida Kačergienė
Nuo 1999 m. – audito įmonės „AV Auditas“ direktorė. Turi 4 metų ekonomistės, 16 metų buhalterės ir 11 metų auditorės darbo patirtį. Nuo 2002 m. aktyviai dalyvauja Lietuvos auditorių rūmų (LAR) veikloje, nuo 2004 m. – LAR prezidiumo narė, nuo 2006 m. – LAR viceprezidentė. V. Kačergienė – LAR platinamų audito darbo dokumentų duomenų bazės autorė ir kuriamos audito darbo dokumentų informacinės sistemos bendraautorė. Nuo 2001 m. skaito paskaitas audito atlikimo, tarptautinių ir nacionalinių audito standartų, kokybės kontrolės, vidaus kontrolės sistemos, vidaus audito temomis.
į viršų

Vilija Banienė
Vilija yra kvalifikuota auditorė, mokslų daktaro laipsnį apsigynė Kauno technologijos universitete, vadybos fakultete. Tobulinosi „State University of New York“ ir išklausė makroekonomikos, apskaitos, tarptautinio verslo, finansų, investicijų, pinigų ir bankininkystė kursus.
Nuo 1995 iki 1998 dėstė Kauno technologijos universitete, vadybos fakultete, finansų katedroje,  o nuo 1997 metų dėsto auditoriams ir vyr. finansininkams verslo apskaitos standartų, konsoliduotosios finansinės atskaitomybės, pinigų srautų ataskaitų sudarymo temomis.
Vilija šiuo metu yra VĮ LR Audito ir apskaitos tarnybos, apskaitos standartų komiteto narė ir nuo 1998 m. dirba UAB Botasta auditore.
Šešerius metus buvo VĮ LR apskaitos instituto – standartų tarybos narė, metus Auditorių kvalifikacinių ir žinių patikrinimo egzaminų komisijos nare.
į viršų

Virgilijus Sakalauskas
VU Informatikos katedros vedėjas, profesorius turintis didžiulę lektoriaus patirtį dirbdamas su Lietuvos ir užsienio studentais. Jis yra pagrindinis LAR informatikos srities ekspertas jau keletą metų dalyvaujantis kvalifikacinio auditoriaus egzamino "Informacinės technologijos ir kompiuterinės sistemos" rengime.
V.Sakalausko mokslinio darbo tema - intelektinių, statistinių metodų taikymai finansinių rinkų analizei. Vien per pastaruosius metus tyrimo rezultatai buvo pristatyti prestižinėse konferencijose Korėjoje, Lenkijoje, Portugalijoje, Kanadoje ir Vokietijoje.
Virgilijus yra knygos "Statistika su STATISTICA" laimėjusios II premiją aukštojo mokslo vadovėlių konkurse autorius.
į viršų